metryki.genealodzy.pl
 Powrót do Skanoteki
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png

Zmiany w zespole

4311 Akta miasta Kościan

Data Jednostka Opis jednostki Lata Operacja
14.02.2024 139 Księga wójtowska i ławnicza 1597-1620 Dodano
14.02.2024 137 Księga wójtowska i ławnicza 1575-1587 Dodano
14.02.2024 140 Księga wójtowska i ławnicza 1620-1634 Dodano
14.02.2024 136 Księgi wójtowskie i ławnicze 1569-1575 Dodano
14.02.2024 135 Księga wójtowska i ławnicza 1566-1569 Dodano
14.02.2024 138 Księga wójtowska i ławnicza 1587-1597 Dodano
11.02.2024 221 Testamenty mieszczan kościańwkich i mieszkańców wsi należących do miasta Kościana 1640-1690 Dodano
11.02.2024 141 Acta advocatialis civitatis Costensis 1634-1663 Dodano
11.02.2024 228 Edykty wydane przez władze miejskie w Kościanie w sprawach nieruchomości na terenie miasta 1767 Dodano
11.02.2024 227 Sprawy miasta Kościana i jego mieszkańców rozpatrywane przez sąd asesorski w Warszawie względnie - przez trybunał w Piotrkowie i w Radomiu. Pozwy, dekrety, obwieszczenia 1604-1777 Dodano
11.02.2024 226 Zestawienia i regesty dokumentów i materiałów dowodowych przedkładanych w sądach 1731-1777 Dodano
11.02.2024 225 Przysięgi, zeznania, wizje i informacje w sprawach sądowych niezbędne. Interrogatia ex poste civitatis S.R.M.Costensia causa dissicentum costensium (XVII w.). Protokoły przeprowadzonych wizji mieszkania S.Szuberta 1643-1784 Dodano
11.02.2024 223 Pozwy stawiennictwa przed sądy miejskie w Kościanie 1663-1789 Dodano
11.02.2024 222 1) Inwentarze, zestawienia należności i długów zmarłych mieszczan Kościania i wsi doń należących 2) Memoriały albo specyfikacja dłużków SJ.Grazickiego i Anny z Witów Lampertowiczowej 3) Rachunek za lekarstwa dla Stefana Majewicza 1660-1790 Dodano
11.02.2024 204 Kwity, zestawienia należności, potwierdzenia otrzymanych należności, uprawnienia do odbioru pieniędzy miasta Kościana i jego mieszkańców 1531-1803 Dodano
11.02.2024 148 Liber spectabilis officii advocatialis civitatis 1722-1791 Dodano
11.02.2024 147 Księga wójtowska i ławnicza 1761-1792 Dodano
11.02.2024 142 Księga wójtowska i ławnicza 1678-1725 Dodano
04.02.2024 134 Księga wójtowska i ławnicza 1551-1566 Dodano
04.02.2024 133 Resignationum liber civitatis Costensis 1537-1615 Dodano
04.02.2024 132 Ekstrakty z ksiąg burmistrzowskich i radzieckich 1426-1790 Dodano
04.02.2024 131 Protokół ekonomiczny miasta wolnego J.K.M.Kościana do zapisywania targowej ceny produktów, taksy wiktuałów, urządzeń magistratowych do porządku miasta sięgających 1791-1794 Dodano
04.02.2024 130 Protocollon actorum consularium 1783-1792 Dodano
04.02.2024 129 Księga radziecka 1782-1793 Dodano
04.02.2024 128 Księga burmistrzowska i radziecka 1760-1782 Dodano
04.02.2024 127 Acta proconsularia civitatis 1758-1760 Dodano
04.02.2024 126 Księga radziecka 1750-1758 Dodano
04.02.2024 125 Księga radziecka 1746-1749 Dodano
04.02.2024 124 Acta consularia civitatis 1729 Dodano
04.02.2024 119 Acta spectabilis consulatus civitatis Constensis 1579-1641 Dodano
31.01.2024 123 Księga radziecka 1720-1739 Dodano
31.01.2024 122 Księga radziecka 1721-1723 Dodano
31.01.2024 121 Księga radziecka 1658-1704 Dodano
31.01.2024 120 Acta praesentia consularia Constensia per me Paulum Krussewicz patricium et notarium civitatis eiusdem juratum manu propria scripta 1637-1649 Dodano
31.01.2024 118 Fragmenty ksiąg radzieckich 1573-1636 Dodano
31.01.2024 117 Księga radziecka 1552-1569 Dodano
31.01.2024 116 Księga radziecka 1542-1607 Dodano
26.01.2024 219 Korespondencja kierowana do władz miejskich w Kościanie 1623-1793 Dodano
26.01.2024 151 Ekstrakty z ksiąg wójtowskich miasta Kościana 1634-1787 Dodano
26.01.2024 149 Indeks spraw księgi wójtowskiej miasta Kościana XVIII w. Dodano
14.09.2023 237 Materiały dotyczące klasztoru ojców bernardynów w Kościanie 1662-1826 Dodano
14.09.2023 236 Materiały dotyczące klastoru ojców dominikanów w Kościanie 1563-1791 Dodano
14.09.2023 235 Testamenty, zawierające zapisy na kościół i klasztory w Kościanie 1648-1781 Dodano
14.09.2023 234 Materiały dotyczące kościołów i duchowieństwa w Kościanie, Poznaniu, Przemęcie i we Włoszakowicach 1489-1790 Dodano
14.09.2023 220 Kontrakty i ugody zawierane z miastem Kościanem i jego mieszkańcami 1612-1789 Dodano
14.09.2023 218 Akta wsi miasta Kościana: Nacław, Sierakowo, Czarków i część Kurzej Góry 1548-1823 Dodano
14.09.2023 217 Materiały dotyczące wsi Sierakowo: 1) Kontrakty, inwentarze, memoriały, postanowienia prawne, wizje wsi Sierakowo, należącej do miasta Kościana. 2) Sprawy pogranicza wsi Sierakowo ze wsią Kiełczewo i inne zatargi między nimi - 1616-1758 1605-1783 Dodano
14.09.2023 216 Kontrakty, inwentarze, memoriały, pokwitowania dochodów i wydatków oraz wizje wsi Nacław, należącej do miasta Kościana 1620-1876 Dodano
14.09.2023 214 Regestry szafarskie 1703 Dodano
14.09.2023 213 Regestry szafarskie 1690 Dodano
14.09.2023 212 Regestra szafarskie - dochody i wydatki 1688 Dodano
14.09.2023 211 Calculatio facto de percepta per introcontentos dispensatores 1687 Dodano
14.09.2023 210 Rejestr sszafarski - zbiory i wydatki folwarków miejskich 1681 Dodano
14.09.2023 209 Regestr panów szafarzów anno Domini 1672 1672 Dodano
14.09.2023 201 Regestr odebranych pieniędzy z Nacławia - to jest pogłównego... Regestr odebranej hyberny na Sasów ...ze wsi Sieraków, Czarkowo, Nacław 1712 Dodano
14.09.2023 200 Percepta od poddanych miejskich 1668 Dodano
14.09.2023 199 Regestr składek miejskich poddanych piechocie J.K.P. generała na dwa razy wydany 1660 Dodano
14.09.2023 198 Regestr pogłównego 1691 Dodano
14.09.2023 197 Regestrum variarum perceptarum. Kontrybucje publiczne, pogłówne 1662-1705 Dodano
14.09.2023 150 Notatki w formie rejestrów spraw sądu wójtowskiego miasta Kościana XVII w. Dodano
14.09.2023 20 Or. Stefan /Batory/, król polski ... oznajmia Janowi Rozdrażewskiemu podkomorzemu, Krzysztofowi Ponieckiemu - podkomorzemu i Góreckiemu - chorążemu ziemi poznańskiej 1585 Dodano
02.09.2023 146 Księga wójtowska i ławnicza 1757-1761 Dodano
02.09.2023 145 Księga wójtowska i ławnicza 1750-1751 Dodano
02.09.2023 144 Księga wójtowska i ławnicza 1726-1750 Dodano
02.09.2023 143 Fragment ksiąg wójtowskich i ławniczych 1691,1700 Dodano

donate
© 2010-2024 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::