metryki.genealodzy.pl
 Powrót do Skanoteki
Genealodzy.PL     Strona główna Poczekalnia Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png

Zmiany w zespole

474 Akta miasta Poznań

Data Jednostka Opis jednostki Lata Operacja
05.09.2023 I1891 Księga zapisów bractwa kościelnego pw. Marii Panny w kościele parafialnym M.Magdaleny 1590-1798 Dodano
05.09.2023 I1890 Percepta kościelne na potrzeby kościoła farskiego 1701-1724 Dodano
05.09.2023 I1889 Rachunki roczne dochodów i wydatków Kościoła farskiego św. Marii Magdaleny 1612-1652 Dodano
02.09.2023 I636 Księga testamentów 1662-1700 Dodano
02.09.2023 I635 Fragment księgi testamentów 1653-1654 Dodano
10.08.2023 I2175 Materiały dot. uposażenia kościoła parafialnego w Kórniku Dodano
10.08.2023 I2173 Pokwitowania odebranej prowizji od władz miejskich należnej promotorom bractwa różańcowego w Kostrzyniu 1711-1769 Dodano
10.08.2023 I2165 Pokwitowania odebranej prowizji od władz miejskich należnej kościołowi w Borku 1713-1776 Dodano
10.08.2023 I1871 Album fratrum spiritualium necnon saecularium utriusque sexus fraternitatis Misericordiae 1599-1769 Dodano
10.08.2023 I1062 Rachunki czasu zarazy 1604-1605 Dodano
10.08.2023 I285 Acta trium ordinum 1780-1792 Dodano
10.08.2023 I674 Acta iudicii criminalis - zeznania 1772-1778 Dodano
09.08.2023 I222 Indeks spraw zawartych w księgach radzieckich 1726-1772 Dodano
09.08.2023 I221 Indeks spraw zawartych w księgach radzieckich 1692-1725 Dodano
09.08.2023 I220 Regestrum transactionum in protocollis officii consularis reperibilium 1615-1691 Dodano
09.08.2023 I267 Regestrum causarum Magdeburgensium Posnaniae 1784 Dodano
09.08.2023 I266 Regestr spraw z prostego regestru oraz aresztowanego i zachowanego terminu 1791-1793 Dodano
09.08.2023 I2286 Inwentarze pośmiertne mieszczan - rejestry rzeczy pozostałych po zmarłych 1739-1771 Dodano
09.08.2023 I656 Regestr więźniów znajdujących się na ratuszu 1790-1793 Dodano
09.08.2023 I2287 Inwentarze pośmiertne mieszczan - rejestry rzeczy pozostałych po zmarłych 1757-1792 Dodano
09.08.2023 I265 Regestrum causarum ex simplici et ex arresto iudicii consularis 1789-1791 Dodano

donate
© 2010-2023 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::