metryki.genealodzy.pl
 Powrót do Skanoteki
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Zespół: 4338 / Akta miasta Pogorzela O zespole

Jednostki zespołu

Jednostka Opis Lata Info Plików
1 Zygmunt August, król polski ... nadaje miastu Pogorzela prawo odbywania trzech jarmarków rocznie i cotygodniowego targu we środy 1556 2
2 Stanisław Pogorzelski, surrogator i podsędek kaliski i Dobrogost Pogorzelski, jak właściciele miasta Pogorzeli, nadają konstytucję określająca ustrój i 1601 4
3 Zygmunt III, król polski ... potwierdza i transumuje przywilej króla Zygmunta Augusta z 1566. 14. VII w Lublinie 1617 2
4 Władysław IV, król polski ... na prośbę właściciela m.Pogorzela szlachetnego Stanisława Pogorzelskiego, starosty powidzkiego, nadaje miastu Pogorzela prawo 1639 2
5 Stanisław August /Poniatowski/ król polski potwierdza i transumuje przywileje królów polskich: 1. Zygmunta III z 1617. 12. V 1766 5
6 Sumariusz dokumentów dotyczących zmian granic i posiadłości Pogorzela 1427-1766 28
7 Księga odpisów przywilejów dotyczących praw dziedzicznych kasztelana kaliskiego Adama Gruszczyńskiego 1712-1793 301
8 Zbiór odpisów i ekstraktów z ksiąg grodzkich, dotyczących majętności Pogorzela wraz z innymi wsiami należącymi do rodzin Kurowskich, Mielżyńskich, Olewińskich, Pogorzelskich, Raczyńskich, Rogalińskich 1509-1809 135

powrót do archiwum

Autorzy zdjęć wybranego zespołu:

Jarosław Juszczak


 
donate
© 2010-2024 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::