metryki.genealodzy.pl
 Powrót do Skanoteki
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Zespół: 4311 / Akta miasta Kościan O zespole

Jednostki zespołu

Jednostka Opis Lata Info Plików
20 Or. Stefan /Batory/, król polski ... oznajmia Janowi Rozdrażewskiemu podkomorzemu, Krzysztofowi Ponieckiemu - podkomorzemu i Góreckiemu - chorążemu ziemi poznańskiej 1585 2
116 Księga radziecka 1542-1607 388
117 Księga radziecka 1552-1569 525
118 Fragmenty ksiąg radzieckich 1573-1636 17
119 Acta spectabilis consulatus civitatis Constensis 1579-1641 907
120 Acta praesentia consularia Constensia per me Paulum Krussewicz patricium et notarium civitatis eiusdem juratum manu propria scripta 1637-1649 578
121 Księga radziecka 1658-1704 638
122 Księga radziecka 1721-1723 61
123 Księga radziecka 1720-1739 439
124 Acta consularia civitatis 1729 11
125 Księga radziecka 1746-1749 105
126 Księga radziecka 1750-1758 454
127 Acta proconsularia civitatis 1758-1760 104
128 Księga burmistrzowska i radziecka 1760-1782 678
129 Księga radziecka 1782-1793 186
130 Protocollon actorum consularium 1783-1792 265
131 Protokół ekonomiczny miasta wolnego J.K.M.Kościana do zapisywania targowej ceny produktów, taksy wiktuałów, urządzeń magistratowych do porządku miasta sięgających 1791-1794 37
132 Ekstrakty z ksiąg burmistrzowskich i radzieckich 1426-1790 566
133 Resignationum liber civitatis Costensis 1537-1615 dokładne lata: 1537, 1588-1615 289
134 Księga wójtowska i ławnicza 1551-1566 520
135 Księga wójtowska i ławnicza 1566-1569 462
136 Księgi wójtowskie i ławnicze 1569-1575 483
137 Księga wójtowska i ławnicza 1575-1587 715
138 Księga wójtowska i ławnicza 1587-1597 400
139 Księga wójtowska i ławnicza 1597-1620 746
140 Księga wójtowska i ławnicza 1620-1634 455
141 Acta advocatialis civitatis Costensis 1634-1663 581
142 Księga wójtowska i ławnicza 1678-1725 Dokładne lata: 1678-1685, 1695-1725 558
143 Fragment ksiąg wójtowskich i ławniczych 1691,1700 15
144 Księga wójtowska i ławnicza 1726-1750 415
145 Księga wójtowska i ławnicza 1750-1751 90
146 Księga wójtowska i ławnicza 1757-1761 52
147 Księga wójtowska i ławnicza 1761-1792 476
148 Liber spectabilis officii advocatialis civitatis 1722-1791 222
149 Indeks spraw księgi wójtowskiej miasta Kościana XVIII w. 5
150 Notatki w formie rejestrów spraw sądu wójtowskiego miasta Kościana XVII w. 2
151 Ekstrakty z ksiąg wójtowskich miasta Kościana 1634-1787 141
197 Regestrum variarum perceptarum. Kontrybucje publiczne, pogłówne 1662-1705 128
198 Regestr pogłównego 1691 7
199 Regestr składek miejskich poddanych piechocie J.K.P. generała na dwa razy wydany 1660 17
200 Percepta od poddanych miejskich 1668 15
201 Regestr odebranych pieniędzy z Nacławia - to jest pogłównego... Regestr odebranej hyberny na Sasów ...ze wsi Sieraków, Czarkowo, Nacław 1712 5
204 Kwity, zestawienia należności, potwierdzenia otrzymanych należności, uprawnienia do odbioru pieniędzy miasta Kościana i jego mieszkańców 1531-1803 572
209 Regestr panów szafarzów anno Domini 1672 1672 24
210 Rejestr sszafarski - zbiory i wydatki folwarków miejskich 1681 16
211 Calculatio facto de percepta per introcontentos dispensatores 1687 11
212 Regestra szafarskie - dochody i wydatki 1688 9
213 Regestry szafarskie 1690 11
214 Regestry szafarskie 1703 28
216 Kontrakty, inwentarze, memoriały, pokwitowania dochodów i wydatków oraz wizje wsi Nacław, należącej do miasta Kościana 1620-1876 133
217 Materiały dotyczące wsi Sierakowo: 1) Kontrakty, inwentarze, memoriały, postanowienia prawne, wizje wsi Sierakowo, należącej do miasta Kościana. 2) Sprawy pogranicza wsi Sierakowo ze wsią Kiełczewo i inne zatargi między nimi - 1616-1758 1605-1783 186
218 Akta wsi miasta Kościana: Nacław, Sierakowo, Czarków i część Kurzej Góry 1548-1823 123
219 Korespondencja kierowana do władz miejskich w Kościanie 1623-1793 94
220 Kontrakty i ugody zawierane z miastem Kościanem i jego mieszkańcami 1612-1789 344
221 Testamenty mieszczan kościańwkich i mieszkańców wsi należących do miasta Kościana 1640-1690 40
222 1) Inwentarze, zestawienia należności i długów zmarłych mieszczan Kościania i wsi doń należących 2) Memoriały albo specyfikacja dłużków SJ.Grazickiego i Anny z Witów Lampertowiczowej 3) Rachunek za lekarstwa dla Stefana Majewicza 1660-1790 31
223 Pozwy stawiennictwa przed sądy miejskie w Kościanie 1663-1789 68
225 Przysięgi, zeznania, wizje i informacje w sprawach sądowych niezbędne. Interrogatia ex poste civitatis S.R.M.Costensia causa dissicentum costensium (XVII w.). Protokoły przeprowadzonych wizji mieszkania S.Szuberta 1643-1784 75
226 Zestawienia i regesty dokumentów i materiałów dowodowych przedkładanych w sądach 1731-1777 22
227 Sprawy miasta Kościana i jego mieszkańców rozpatrywane przez sąd asesorski w Warszawie względnie - przez trybunał w Piotrkowie i w Radomiu. Pozwy, dekrety, obwieszczenia 1604-1777 156
228 Edykty wydane przez władze miejskie w Kościanie w sprawach nieruchomości na terenie miasta 1767 8
234 Materiały dotyczące kościołów i duchowieństwa w Kościanie, Poznaniu, Przemęcie i we Włoszakowicach 1489-1790 334
235 Testamenty, zawierające zapisy na kościół i klasztory w Kościanie 1648-1781 56
236 Materiały dotyczące klastoru ojców dominikanów w Kościanie 1563-1791 109
237 Materiały dotyczące klasztoru ojców bernardynów w Kościanie 1662-1826 77

powrót do archiwum

Autorzy zdjęć wybranego zespołu:

Jarosław Juszczak

Bartosz Małecki

Sławomir Kurek


 
donate
© 2010-2024 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::