metryki.genealodzy.pl
 Powrót do Skanoteki
Genealodzy.PL     Strona główna Poczekalnia Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Zespół: 4311 / Akta miasta Kościan O zespole

Jednostki zespołu

Jednostka Opis Lata Info Plików
20 Or. Stefan /Batory/, król polski ... oznajmia Janowi Rozdrażewskiemu podkomorzemu, Krzysztofowi Ponieckiemu - podkomorzemu i Góreckiemu - chorążemu ziemi poznańskiej 1585 2
143 Fragment ksiąg wójtowskich i ławniczych 1691,1700 15
144 Księga wójtowska i ławnicza 1726-1750 415
145 Księga wójtowska i ławnicza 1750-1751 90
146 Księga wójtowska i ławnicza 1757-1761 52
150 Notatki w formie rejestrów spraw sądu wójtowskiego miasta Kościana XVII w. 2
197 Regestrum variarum perceptarum. Kontrybucje publiczne, pogłówne 1662-1705 128
198 Regestr pogłównego 1691 7
199 Regestr składek miejskich poddanych piechocie J.K.P. generała na dwa razy wydany 1660 17
200 Percepta od poddanych miejskich 1668 15
201 Regestr odebranych pieniędzy z Nacławia - to jest pogłównego... Regestr odebranej hyberny na Sasów ...ze wsi Sieraków, Czarkowo, Nacław 1712 5
209 Regestr panów szafarzów anno Domini 1672 1672 24
210 Rejestr sszafarski - zbiory i wydatki folwarków miejskich 1681 16
211 Calculatio facto de percepta per introcontentos dispensatores 1687 11
212 Regestra szafarskie - dochody i wydatki 1688 9
213 Regestry szafarskie 1690 11
214 Regestry szafarskie 1703 28
216 Kontrakty, inwentarze, memoriały, pokwitowania dochodów i wydatków oraz wizje wsi Nacław, należącej do miasta Kościana 1620-1876 133
217 Materiały dotyczące wsi Sierakowo: 1) Kontrakty, inwentarze, memoriały, postanowienia prawne, wizje wsi Sierakowo, należącej do miasta Kościana. 2) Sprawy pogranicza wsi Sierakowo ze wsią Kiełczewo i inne zatargi między nimi - 1616-1758 1605-1783 186
218 Akta wsi miasta Kościana: Nacław, Sierakowo, Czarków i część Kurzej Góry 1548-1823 123
220 Kontrakty i ugody zawierane z miastem Kościanem i jego mieszkańcami 1612-1789 344
234 Materiały dotyczące kościołów i duchowieństwa w Kościanie, Poznaniu, Przemęcie i we Włoszakowicach 1489-1790 334
235 Testamenty, zawierające zapisy na kościół i klasztory w Kościanie 1648-1781 56
236 Materiały dotyczące klastoru ojców dominikanów w Kościanie 1563-1791 109
237 Materiały dotyczące klasztoru ojców bernardynów w Kościanie 1662-1826 77

powrót do archiwum

Autorzy zdjęć wybranego zespołu:

Jarosław Juszczak
Bartosz Małecki


 
donate
© 2010-2023 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::